Vesvese, okb, takıntı, kuruntu, en etkili çözümler

Vesvese nedir? Vesveselerden (Okb), kuruntulardan, takıntılardan kurtulmak  için kesin çözüm nedir? Vesveseden nasıl kurtulabiliriz? Vesvese kimlere, ne zaman zarar verir?  Vesveselere çözüm olacak kitap tavsiyesi. Vesvese ile Obsesif Kompülsif Bozukluk(Okb)farkları nelerdir? Vesvesenin faydaları nelerdir? Vesveseli kişiler ne zaman tıbbi destek almalı? gibi sorularınıza bu yazımızda cevap bulacaksınız.

Vesvese nedir?

Halk arasında Vesvese, takıntı,kuruntu  diye adlandırılan bu kavram sürekli tekrarlayan, akıldan çıkmayan düşünce anlamındadır.

Vesveseden bahseden Ayet hangisi?

“Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da, ey Rabbim, Sana sığınırım.” Mü’minûn Sûresi, 23:97-98.

Vesvese ile ilgili sorularımıza hangi kitaplarda tam cevap bulabiliriz?

Risale-i Nur Külliyatında 21.söz 2. Makam bu konuyu sadece beş  sayfa ile  mükemmel izah etmiştir. Bu eseri hemen okuyarak tedavi için büyük bir adım atmış olursunuz.

Vesvese neye benzer?

21.sözde şöyle bir benzetme yapılmış

“Ey maraz-ı vesvese ile müptelâ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider.”21.söz 2. makam

Vesvese kimlere zarar verir?

vesvese, obsesyon

“Şu vesvese öyle birşeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider.” Sözler

Her şeyde olduğu gibi vesvese konusunda da insan mahiyetini bilirse ondan kurtulur. Mahiyeti anlaşılmazsa vesveseler insana hücum etmeye devam ederler. Şeytan insan kalbine lümme-i şeytaniye denilen yerden sürekli saldırır. Saldırı amacı vesvese ile gelen hayalleri hakikat gibi kabul ettirip insanı ümitsizliğe düşürmeye çalışmaktır. İşte hayale gelen şüpheyi, vesveseyi gerçek kabul eden vesveseden zarar görür. Önemsememek en kesin çözüm olacaktır.

Vesvese örnekleri nelerdir?

 • “Abdestim bozulmuş mudur?” deyip sürekli abdest almak.
 • “Namazım kabul oldu mu?” deyip aynı namazı onlarca defa kılmak.
 • “Ellerim temiz mi?” diye elleri yara oluncaya kadar el yıkamak.
 • “Ocağı kapattım mı” diye sürekli kontrol etmek
 • Gusul abdesti için saatlerce banyoda kalmak. Ve yüzlercesi ilave edilebilir.

Vesvese, (Okb) yön değiştirir mi?

Temizlikle ilgili hassasiyetlerle ilgili başlayan bir vesvese, obsesyon zaman içerisinde inançla ilgili, korku ile ilgili obsesyonlara dönüşebilmektedir. Günlük hayatı etkiliyecek seviyeye geldiğinde mutlaka psikiyatrist hekime başvurulmalıdır.

Vesveseden nasıl kurtulabiliriz?

 • Her hastanın vesvese düzeyi birbirinden farklı düzeylerde olacağı için şunları yapın kesin kurtulursunuz demek mümkün olmayacaktır. Ama net olan şu ki; kişi hayalle hakikatı birbirinden ayırma gayreti içerisine girerse tedavi olması, vesveseden  şifa bulması noktasında büyük bir adım atmış olacaktır.
 • Mesnevi-yi Nuriye’den güzel bir misal. “O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünki senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Meselâ: Sen namazda, Kâ’be karşısında, huzur-u İlahîde âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedai-i efkâr seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevkeder. Meselâ: Âyinenin içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali yakmaz. Ve necasetin görünmesi âyineyi telvis etmez. “Mesnevi-i Nuriye ( 96 )
 • Kötü kokan bir leşe uzaktan tutsak aynanın içerisinden elimize kötü koku gelir mi?
 • Zihnen birini öldürmek istediğimiz vaki oluyor ama öldürmediğimiz sürece mesul olmayız.

İşte hayal ve fikirlerimiz birer aynadır.  Bizim hayal ve fikir aynamıza gelen kötü düşünceler  ve vesveseler kalben tasdik etmediğimiz sürece bize zarar vermez. Çünkü hayal bir ayna gibidir. İçerisinde her şey bulunur. Bütün fikirler birbiriyle temas halindedir. (Müsbet menfi, doğru yanlış, hayal gerçek)

Lütfen 21.sözün 2. Makamını vesveseye kesin çözüm olarak okuyun ihmal etmeyin. Risale-i Nur uygulamasında bilmediğiniz kelimelerin izahları bulunuyor. Üzerine bastığınızda bilmediğiniz kelime anlamını da söylüyor.

Vücudumuzun her yerinde kan dolaşımı oluyor.  Bağırsaklarımızın içerisinde  her zaman necis, pis maddeler bulunuyor. Kan veya necaset dışarı çıkmadığı zaman bizim abdestimizin sıhhatine engel olmadığı gibi;  hayalimizden geçen  fena sözler, hayaller, pis manzaralar, vesveseler  kesinlikle bizim itikadımıza zarar vermez. Yakinimizi bozmaz. Edepsizlik değildir. Hürmetsizlik olamaz. Çünkü istemeden hayal tarafından aksediyor.  Hayalle hakikat bir olmaz.

Vesvesenin ne zaman zarar verir?

Vesvesenin zararı tevehhüm-ü zarardır.” 21.Söz

O çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin, ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır. Yani, onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder; onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur.

İnanç, dini konularda gelen vesveselerden kurtulma çaresi nedir?

 1. sözden mükemmel iki  misal daha birinci misal Karadeniz misali; Karadeniz’in bugün batma ihtimali var mı? İhtimal olarak elbetteki vardır. Ama biz hiç Karadeniz turuna giderken Karadeniz’deki yetkilileri arayıp Karadeniz battı mı? Yoksa batmadı mı?  Yerinde mi? Değil mi? diye bilgi alıp öyle mi yola çıkıyoruz. Hiç  aklımıza şüphe gelmeden Karadeniz turlarına  gidiyoruz.  Misal Güneş Misali; Risale-i Nur’ da çok geçen harika bir güneş misali. Yarın güneşin doğmama ihtimali var mı? Evet ihtimal olarak elbette var. Peki doğan güneşin batmama ihtimali var mı? Elbette var. Peki biz yatarken yarın güneş çıkar mı? Çıkmaz mı ? diye ihtimalleri düşünüyor muyuz?

İşte, bunun gibi, meselâ hakaik-ı imâniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin gurubuna ve hayat-ı uhreviyenin tulûuna imkân-ı zâtî cihetinde gelen vehimler, yakîn-i imânîye zarar vermez. 21.Söz beşinci vecih

Yani aklımıza her ne şüphe gelirse gelsin kalben tasdik etmediğimiz müddetçe vesvese bize zarar veremez. Hiçbir şekilde itikadımıza halel getirmez. Vesveseli adam zarar geldi zannederse zarara düşer.

“Bir delilden neş’et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur” olan kaide-i meşhure, hem usulü’d-din, hem usulü’l-fıkhın kaide-i mukarreresindendir.” 21.Söz beşinci vecih

Vesvese, obsesyon

Vesvese ne zaman gelir?

Vesvese hassasiyetimizin fazla olduğu konularla ilgilenirken daha fazla gelir. Hastalık halini almışsa belli bir zaman gözetmeksizin de gelebilir.

Vesvesenin faydaları nelerdir?

 • Vesvese insanı temkinli olmaya sevk eder.
 • Ya hasta olursam diye düşünüp üzerine soğuk havada mont giymek, bere takmak vesvesenin bizim yaşamımıza sağladığı faydalardan bir tanesidir. Eğer hiç olmasa hepimiz hasta olurduk.
 • Yüksek yerlerde bulunurken düşme tehlikesini nazara almazdık. Karşıdan karşıya geçerken araba geliyor mu? diye bakmazdık.
 • İbadetlerimizin sıhhatine dikkat etmezdik.
 • İşe gitmek için saatimizin alarmını kurmazdık ve iş yerimize geç kalırdık.

Örnekler çoğaltılabilir..

Onun için, Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakîm-i Rahîmşekvâ etmeli

 اعوُذُ بِاللهِ مِنَالشَّيْطَانِلرَّجِيمِ اَ  (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.) demeli.

Vesvese ile Obsesif Kompülsif Bozukluk(OKB)farkları nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk beynin karar veren bölgesinin çalışma bozukluğudur. Sıkça tekrarlayan vesveselerle baş edemeyen kişiler artık vesveseye inanmaya  başlıyorsa beyinde bazı kimyasal değişimler de oluşmaya başlar bu kişiler obsesif kompulsif bozukluk hastası olarak değerlendirilir.

Vesveseli kişiler ne zaman tıbbi destek almalı?

 • Günlük normal hayatlarını yaşayamaz hale gelmeye başlamışlarsa
 • Dışarı çıkamıyacak duruma gelmeye başlamışsa,
 • Temel ihtiyaçlarını gideremiyorsa

mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır. Cenab-ı Hak sizlere ve bizlere şifa versin hastalıklarımızı keffaret-üz zünub yapsın. Amin..

Kaynak olarak Risale-i Nur Külliyatından istifade edilmiştir.

“Deizm Nedir ? Deist Olmayı Din Neden Reddeder ? Deistlik ?”  yazımızı da inceleyin.

“Çocuğumuz Deist, Ateist Oldum Dediyse” yazımızı da okuyun.

“Naturalizm Nedir? Naturalist Felsefe – Evren Yüzleşmesi..” yazımızı da okuyun.

 

 

 

Bir Yanıt

 1. Ramazan 23 Ocak 2024 Cevapla

Yanıtla