Deizm Nedir ? Deist Olmayı Din Neden Reddeder ? Deistlik ?

Deizm denilen düşünce sistemini tanıyalım. Evet Deizm ‘in temelinde yatan inanç bir İlah’ın varlığıdır. Ancak bu İlah’ın  maksadı belli değildir.  Çünkü Deizm ‘e göre yarattıkları ile iletişim kurmamıştır. Bu bir görüştür, bunu kanıtlamadıktan sonra bütün kainatı bir sivrisineğin yarattığını iddia etmekten hiçbir farkı yoktur. Neden Deistler dini  reddetmek zorunda kalıyor?  Deizm aklî delillere dayanır mı? Kainat Deizmi kabul ediyor mu? Birlikte Deizm ile ilgili  sorulan bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

Deizm Nedir?  Neden Deistler Akla Uygun Cevap Veremezler?

Kainatla tutarlılık meselesine girmeden önce acaba insanlar Deizme yönelirken herhangi bir kanıt arayışına girip ispat ile mi bu sava yöneliyor bu konuyu inceleyelim. Çok net bir cevabı vardır HAYIR..

İnsanları dinlediğinizde Deist olma fikrini tercih etme sebepleri ya üstünkörü araştırdıkları dinin içerisindeki bazı ifadeler ya da dinin mensuplarının hatalı davranış ve tutumlarıdır.

O halde Deizm Nedir?

Doğrudan bir kabul değil, reddediş temelli bir eğilimdir. Deizm şahısların, öznel ve hayalî varsayımlarından öteye geçememiş felsefe akımıdır.

Deizm Nedir? Deist Neden Din

Deizmin İnkar Ettiği “Din” Tanımı Nedir?

Din kısaca yaratıcının muhatap olarak belirlediği varlıklara kendini tanıtması ve onları ne için yarattığını bildirmesidir. Din bir yönüyle bizler için  kullanım kılavuzu, bir yönüyle en temel anayasa, başka bir cihette maddî- manevi sorunların reçetesidir. Din hem, ilahi bir toplum-birey sözleşmesi, hem hedefleri ortaya koyan istikamet bildirgesidir. Din, iyi-kötü, hayır-şer gibi tüm zıtlıkları ayırt ettiren, yaratıcı tarafından insanlara hediye edilen bir gözlüktür denilebilir.

Deizm fikrine sahip olmak tüm bunlardan mahrum olmaya neden oluyor. Deist olan kişiler adedince din meydana gelmiş oluyor.

O halde Deizm Nedir ?

Bütün kainatı yaratan  Allah’ın beşer için koyduğu din nizamnamesini beğenmeyip, kişiler adedince dinleri kabul eden felsefe akımıdır.

Kainat Deizmi Neden Desteklemez?

Şimdi bakalım Deizmin iddiaları ile kainat birbirini destekliyor mu yoksa birbirini red mi ediyor? Çünkü İslamiyet dini delillerini kainattan getiriyor. Deizm fikri daha mükemmel deliller getirmeli ki bizi inandırabilsin. Evet kainata baktığımızda her şeyin belli bir emre göre hareket ettiğini görmek hiç de zor değil, misal arılar her biri emirber bir nefer gibi vazife peşindeler.

Nereye baksak görüyoruz ki var olan her şeyin  bir gayesi de var. Aslında bunlar sistemi yaratan ve yönetenin işlerini gelişigüzel değil bilakis her birinde aynı anda birçok hikmeti yani faydayı ve gayeyi gözettiğini gösteriyor. Deizm bu aşikar gerçeği ne yazık ki göremiyor. Peki her varlığı bir amaca, faydaya hizmet ettiren bu Hakîm Zât acaba hiç mümkün müdür ki insana yaratılış amacını bildirmesin ve nasıl hizmetini îfâ edeceğini ( din ) öğretmesin. Böylece tüm yarattığı varlıklarda gösterdiği hikmetini en güzîde varlık olan insana inkar ettirsin… Hâşâ ve kellâ mümkün değil. Böyle bir hakikat karşısında Deist kişilerin fikrinin kabul edilmesi aklın iflas etmesine neden olacaktır.

Deist Kişiler Neden Kainat’tan Habersiz?

Verilen misalde ifade edildiği gibi kainat Deizmin  temel iddiası olan Tanrı kainatı ve insanı başıboş bırakmıştır söylemini her zerresiyle reddediyor. Evet kainat birçok yönüyle bu iddiayı yalanlıyor. Örneğin : Nasıl ağzı yaratan ona uygun tatları da o yaratmış, nasıl mideyi veren zât açlık ihtiyacını karşılamak için binlerce çeşit besini de o yaratmış. Bunun gibi kainatı kuşatan fiiller gösterir ki Yaratan bir ihtiyaç verdiyse onu karşılayacak mide, akıl, kalb, el gibi organları da veriyor.

Peki fiilleriyle bize sıfatlarını bildiren bu Zât hiç mümkün müdür ki ;

  • Ben nereden geliyorum?
  • Neden  bu Dünya’ya gönderildim?
  • Nereye gidiyorum?
  • Yaratılış amacım nedir?

gibi aklın cevabını bulmaya muhtaç olduğu –Not: Deizm bu soruların neden var olduğunu asla sorgulamaz– mühim sualleri karşılıksız bırakmak ile kainatın her yerinde görünen sıfatlarını hiçe indirsin… Elbette bu mümkün değildir. Bu misaller milyarlar defa artırılabilir.

O halde Deizm Nedir? Varlıktaki delillerle tutarlılığı olmayan ve akıldan çok hissiyatın hakim olduğu bir fikir akımıdır. Bunu bilen bir insan İslamiyet gibi mükemmel bir dini bırakıp neden Deist olsun ki?

Deizm Nedir? Deist Neden Din

Kainat Deizm’i Neden inkar ediyor? Deistler Neden Dini Reddetmek Zorunda Kalıyor?

Kainat bize her parçasıyla varlığı Yaratanın hikmetine muvafık olarak insanlarla iletişim kuracağını, suallerine yanıt vereceğini, hayatın amaçlarını bildireceğini ( Din vesilesiyle) gözlere sokarcasına ispat ediyor. Dolayısıyla Deizmi reddediyor. Demek ki bu Zâtın insanlarla iletişim kurmadığını, peygamber ve din göndermediğini iddia etmeden evvel kainatta görünen bütün sıfatları inkar etmek ve yalanlamak gerekir. Deistlerin bu din ve kainata aykırı yaklaşımı, akıldan tamamen uzak bir yaklaşımdır. Deistler Neden Dini Reddetmek Zorunda Kalıyor? sorusunun cevabı ise; insanın nefsine  ibadetler, din içerisinde bulunan kurallar ağır geliyor,  kurtulmak için ortaya deizm gibi fikirler atılıyor. Nefsin hoşuna gittiği için insanda hevesle bağlanıyor. Nefsani ve şehevani şeyler çok çabuk sirayet eder. Tahrip olduğu için bir ağacı kesmek gibi kolaydır. Ama bir ağacın yetişmesi meyve vermesi için yıllar lazımdır. Unutulmamalıdır ki insan ibadet için yaratılmış en mükemmel varlıktır. Biraz tefekkürle vicdanen bunu anlayabiliriz.

İslamiyet dinimiz ile  Allah’a kul olmak, ebedi bir hayatın levazımatını tedarik etmek, Deist olmaya göre hem daha kolay, hem daha selametli değil mi? Bugün Deist olma fikrinden vazgeçme zamanı belki de gelmiştir.

Deizm fikrine bir şekilde kapılmış, kendine Deist diyen arkadaşlar!  Din İslamiyet olursa tövbe kapısı her zaman açıktır. Tövbe edip İslamiyete birlikte sıkıca sarılalım. Bugün yeni bir başlangıca ne dersiniz?

Daha iyi seviyede içerik oluşturabilmemiz için yorumlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen yazımıza yorum yapmayı unutmayın.. Yazının üzerindeki yıldız puanlama ile derecelendirme yapabilirsiniz. Teşekkürler..

                                                                                                                                                       Süheyl

Deist, Ateist, Agnostik Kişilere Nasıl Muhatab Olmak Gerekir. Tıklayınız 

Sorularınız için fikirhayatasorun@gmail.com 

İletişim kurup destek olmak için iletisim.fikirhayat@gmail.com

Deizm hakkındaki yazımızda Risale-i Nur Külliyatı’ndan istifade edilmiştir. İlk Risale okumaya başladığınız gün bugün neden olmasın?

Yanıtla