Naturalist Felsefe ile Putperestlik Arasındaki Şaşırtıcı Benzerlik

Materyalist felsefenin bir ürünü olan Naturalizm felsefi akımının aslında putperestlikle şaşırtıcı benzerliğine dikkat çekmek istiyoruz. Naturalist felsefenin tanımını Naturalizm Nedir? isimli yazımızda yapmıştık. Bu benzerlik anlaşılmayınca ‘Bilim ilerledi her şeyin nedenini biz sorgulayabiliyoruz. O halde artık Tanrı aramamıza ihtiyaç yok’ gibi hezeyanlar savruluyor. Halbuki mesele hiç de öyle değil. Birlikte bakalım.

 Putperestlik bilim ile Naturalist felsefeye dönüştürüldü.

Putperestlik Allah’ın fiillerini ve sıfatlarını bazı mahlukata dağıtmaya verilen isim. Eski zamanlarda insanların çoğu kendi elleri ile ürettikleri birtakım âciz putlara ilahlık yükleyip onlara tapıyordu. Onların kainattaki işleri yönettiğini sanıyorlardı. Mesela; yağmur yağdıran falan put bizi besleyen, yediren,  nimetler sunan falan put gibi kainattaki her bir fiili ayrı ayrı mevhum ilahlarına dağıtıyorlar idi. Kur’an ise sizin putlarınız bunları yapmaktan âcizdir, bilmezler işitmezler görmezler bu işleri yapmak için gereken vasıflar sizin putlarınızda yok, siz hiç akletmez misiniz? Gibi ifadeler ile onların putlarının, ilahlık vasıflarına sahip olamayacaklarını ve akıllarını kullanmaları gerektiğini ihtar ediyor.

Naturalist Felsefe.. Modern Putperestler

Günümüzde ise putlar sadece isim değiştirmiş durumda. Mesela; bu beni besleyen ağacı yetiştiren nedir? DNA. Yağmuru yağdıran ise su döngüsü ve yer çekimi kânunu… Gibi pek çok örnekler ile görüyoruz ki Natüralizm bir şeye isim vermek suretiyle o işi onun yaptığını söylüyor. Putperestler de aynı işi yapıyorlar idi.  Cahiliye döneminde insanlar helvadan yaptıkları putlara tapıyorlar her şeyi onların idare ettiğini sanıyorlardı. Karınları acıkınca tekrar o helvadan putları yiyorlardı. 

İnsan kendi menfaati için ona ikram edilen nimetleri kendi hakkında bu kadar kötüye kullanması çok şaşırtıcı değil mi? Ateşinde binlerce faydası var. Ama kişi kötüye kullanırsa evini, ailesini yakarsa mesuliyet ona aittir.  (Kötülükler neden var? yazımız da detaylı inceleyebilirsiniz) Bilimsel gelişmeleri de Allah bilim insanları vesilesiyle bizlere ikram etti. Bilim hayatımızı kolaylaştırdı. Sevdiklerimizi daha kolay tedavi edebiliyoruz. Bir yerden bir yere daha hızlı seyahat edebiliyoruz. Bunlar şükrü gerektirmez mi? Oysa kendine bilimsel düşünen kişi gözüyle bakan insanoğlu şükrün tam aksine olarak Allah’ı ve bütün fiillerini, isimlerini, tecellilerini inkar yoluna gidebiliyor. “Her şey kendi kendine olmuştur. Bir nedeni varsa da bilim bunu bulacaktır. Her şeyin sahibi bilimdir. Bilimin isbat edemediği şeyin vücudu yoktur” gibi garip tutumlarla  işte cehalet bu kadar olur dedirtiyor.

Kur’an’ın hitapları modern putperestlere sesleniyor ve onları da ihtar ediyor. Kur’an’ın tanıttığı Yaratıcı, kainattaki tüm olayları yönetir ve bu olaylarda başka herhangi bir varlığa ortaklık için bir alan bırakmaz, Dolayısıyla ne kânunlar ne DNA hakiki manada iş yapmaz – Naturalizm Nedir? makalemizde isbat ettik – ufacık bir sineğin doğması bile onun kontrolünde onun ilmi ve kudreti ile gerçekleşir. Hiçbir şey ona müdahale edemez, ortaklıkta bulunamaz.

Sonuç; Naturalizm Nedir ? Naturalist olmak günümüzde yeni bilimsel bir akım olarak görünse de  putperestliğe oldukça heves etmiş bir felsefe akımıdır.

“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.” Mektubat

Ey müslüman Coğrafyada doğup büyüyen kardeşim!  “Naturalist felsefe ile düşünmem beni hiçbir şey düşünmeyen insanlardan farklı kılar” diye Allah inancını kalbinden silme.  Evrendeki varlıkları dinle. Hep beraber tevhid dinini ilan etmiyorlar mı? Kitap Tavsiyesi istersen Tabiat Risalesi harika bir mantık silsilesi ile izah etmiş.

Bizimle buradan iletişime geçebilir, sorularının cevap bulmasına birlikte bakabiliriz. 

Süheyl

Yanıtla